De betrokken bouwbedrijven willen o.a. innoveren in duurzame stedenbouwkundige oplossingen, integrale aanpak voor woonwijken en vernieuwingen in technische installaties in woningen. De betrokken woningbouw­corporatie wil nieuwe producten, diensten en sociale structuren ontwikkelen.

De ontwikkelde producten, diensten en kennis zullen bij succes door alle partijen elders opnieuw worden toegepast, zodat het Kasteelschap als voorbeeld kan dienen voor andere projecten in de toekomst. Daarnaast heeft het lokale bedrijfsleven de mogelijkheid de state-of-the-art technologie en ICT-infrastructuur te benutten voor het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten voor interne bewoners en externe gebruikers.

De bouwsector is door het regionale Innovatieplatform Twente als een van de speerpunten voor innovatiebeleid benoemd. De bouwkundige vernieuwingen in het project Kasteelschap leveren een bijdrage aan de doelstellingen van het Innovatieplatform.

Het project Kasteelschap wordt onderzocht aan de hand van de T-X methode, met als doel te beoordelen in welke mate, en op welke manier, het Kasteelschap-concept in de praktijk realiseerbaar is. Hiermee worden de operationele consequenties van de uitvoering van het Kasteelschap zichtbaar, nog voordat met de daadwerkelijke bouw is begonnen. Hierdoor wordt de mate van onzekerheid over de slaagkans verkleind, en de uitvoering zodanig gestuurd dat het optimaal aansluit bij de daadwerkelijke behoeften van de toekomstige bewoners en gebruikers. Door de T-X methode worden de verschillende processen op elkaar afgestemd, zodat het Kasteelschap daadwerkelijk ge√Įntegreerd gebouwd zal worden.