Het unieke van kasteelschap is de al in de ontwerpfase geïntegreerde verwerking van moderne inzichten op het gebied van wonen, werken, mobiliteit, zorgen, ecologie, veiligheid en recreëren. Kasteelschap biedt ruimte aan mensen uit diverse inkomensgroepen en met verschillende sociale achtergronden. Hierdoor ontstaat een aantrekkelijk gemêleerde buurt. Kasteelschap biedt bewoners daarbij een sociale infrastructuur die uitnodigt om er gebruik van te maken en die bijdraagt aan het gevoel van veiligheid. Deze infrastructuur bestaat uit een aantal elementen. Allereerst kent kasteelschap een centrale balie. Daardoor zijn voor bewoners allerlei (ook onderling te verlenen) diensten alsmede informatiebronnen eenvoudig beschikbaar. De balie ‘weet’ wat de een kan en wat de ander nodig heeft. Binnen kasteelschap is bovendien eventueel gewenste uitbreiding van competenties van bewoners eenvoudig te realiseren. Bijvoorbeeld met behulp van de digitale infrastructuur die ook contacten faciliteert. Kasteelschap heeft een modern sociaal gezicht, met vrijwillige participatie als kernwaarde. De fysieke bouw van kasteelschap, de plaatsing van elementen en de verbindingen daartussen, houdt nadrukkelijk rekening met de mogelijkheid om elkaar op een natuurlijke en plezierige manier te ontmoeten.