De doelstelling van het project Kasteelschap is:

Het creëren van een geïntegreerde leefomgeving, waarbij aspecten als wonen, werken, zorg, recreatie, veiligheid en bestuur op een zodanige wijze zijn gekozen en afgestemd, dat deze bijdragen in de ontwikkeling van een speciaal gemeenschapsgevoel, het zogenaamde ‘Kasteelgevoel’.